STK’larda Etkili İletişim – Etkili Şeyler @ZoomyaTV

STK’larda Etkili İletişim – Etkili Şeyler @ZoomyaTV

“Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinde iletişimi iyi yönetmek ve bütüncül bakmak önemli bir boyut. Geri bildirim, açık iletişim, sosyal medya yönetimi ve toplumla kurulan bağ, paydaş ilişkileri gibi başlıklar, STK’ların iletişiminde özellikle...
Yerelde Gönüllülük – Fark Eden Gönüllüler

Yerelde Gönüllülük – Fark Eden Gönüllüler

Fark Edenler Derneği’nin hazırladığı Fark Eden Gönüllüler podcast serisinde Hamit Levent Evci’ye “Yerelde Gönüllülük” deneyimlerini sordum. Poddy’de podcast’i dinlemek için Apple Store – Google Play...
Dijitalin Gücü Gücümüze Güç Katıyor mu?

Dijitalin Gücü Gücümüze Güç Katıyor mu?

“‘Sevmek’ ne uzun kelime…” demiş Cemal Süreya, acaba iletişimciler de artık “‘Dijital’ ne güçlü kelime…” diyor mu? İşin şakası bir yana dijitalin gücü deyince ne anlıyoruz? Bu sorunun cevabını düşünürken iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’ın, daha internet ortada...
Potansiyel Bir Destekçi Olarak Siz, Kendiniz

Potansiyel Bir Destekçi Olarak Siz, Kendiniz

Gün geçtikçe çeşitlenen ve artan fonksiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap verebilen dijital iletişim mecraları, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından hedef kitlelerine mesajlarını iletmek, yeni bağışçılara ulaşmak ve mevcut bağışçılarıyla ilişkilerini geliştirmek...