“Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinde iletişimi iyi yönetmek ve bütüncül bakmak önemli bir boyut. Geri bildirim, açık iletişim, sosyal medya yönetimi ve toplumla kurulan bağ, paydaş ilişkileri gibi başlıklar, STK’ların iletişiminde özellikle kendilerini nasıl konumlandırdıkları, hangi araçlardan, kime, hangi mesajları vermelerine göre öne çıkan konuları oluşturuyor.

Sosyal fayda iletişimi yapan STK’lar için hizmet veren iletişim ajanslarının ortaya koyduğu çalışmaların STK hedeflerini taşıması gerekir. Dil ve görsel kullanımında kapsayıcı ve erişilebilir işler üretmek, STK paydaşlarını iletişim süreçlerine dahil etmek ve etkileşimi iyi sağlamak iletişim stratejilerinin olmazsa olmaz başlıkları.

Pikan Ajans Kurucu Ortağı ve İletişim Geliştirme Direktörü Pınar İlkiz ile, STK’ların sürdürülebilirliğinde iletişimin yerini konuşuyoruz.” – ZoomyaTV