Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Değişim için Bağış projesi “COVID-19 Salgını Türkiye’deki Sivil Toplumu Nasıl Dönüştürüyor?” diye sordu, Mehmet Ali Çalışkan ve Liana Varon ile yanıtladık. Ben soruyu iletişim ekseninden ele aldım. Yazının kapsamı TÜSEV’in “COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi“ne dayanıyor.

Yazıyı okumak için tıklayın.