Uzmanlar Değerlendiriyor: COVID-19 Salgını Türkiye’deki Sivil Toplumu Nasıl Dönüştürüyor?

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın Değişim için Bağış projesi “COVID-19 Salgını Türkiye’deki Sivil Toplumu Nasıl Dönüştürüyor?” diye sordu, Mehmet Ali ve Liana ile yanıtladık, ben iletişim ekseninden ele aldım.

Yazının kapsamı TÜSEV’in “COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi“ne dayanıyor.