Potansiyel Bir Destekçi Olarak Siz, Kendiniz

Bu yazı 23 Mayıs 2019’da Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Değişim için Bağış projesi kapsamında degisimicinbagis.org adresinde yayınlanmıştır. Gün geçtikçe çeşitlenen ve artan fonksiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap verebilen dijital iletişim mecraları, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından hedef kitlelerine mesajlarını iletmek, yeni bağışçılara ulaşmak ve mevcut bağışçılarıyla ilişkilerini geliştirmek gibi farklı amaçlar için kullanılıyor. STK’ların iletişim…